Жаргалсайхан Батдорж

batdorj

Хэлэлцүүлгийн цол:

Онч

MF score:

Ноён

Элссэн: 2020/02/27

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэг

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэгийг үзсэн

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлгэд бичсэн коммент

1

Дагагчдын тоо

0

Дагаж буй хүний тоо


Ямар нэгэн зөрчил авч байгаагүй.

Комментийн цол

690.80/

Хэлэлцүүлгийн цол

Хүүрнэгч

321150.00/30

Форум оноо

Хүү

0.00/400