Буцах

Инновацыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмждэг үндэсний тогтолцооны жишиг загвар боловсруулах нь судалгааны шийдэл дээр санал авах

Нийгэм

Залуу судлаачдыг дэмжих сан ТББ, Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яам, ТУС Солюшн ХХК, Сократус Студио ХХК, Залуу Бизнес Эрхлэгчдийн Зөвлөл ТББ-тай хамтран гүйцэтгэж буй "Инновацыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмждэг үндэсний тогтолцооны жишиг загвар боловсруулах нь" судалгааны багийн боловсруулсан шийдлүүдээс танилцуулж байна. Та бүхэн танилцаад шийдэл тус бүр дээр саналаа өгөөрэй. 

0

ИННОВАЦЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖДЭГ ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦООНЫ ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН АНГИЛАЛ:

0

Оролцогч талуудын ангилал

 

Оролцогч талуудын дэд ангилал

Оролцогч талуудын жагсаалт: Жишээ

1

Инновацыг бүтээх үндсэн оролцогч талууд

1

Инновацыг санаачлагч

Иргэн, хуулийн этгээд

2

Инновацыг хөгжүүлэгч

Бүх төрлийн байгууллагууд

Гарааны компани

Бусад

3

Инновацыг түгээгч

Бойжуулагч

Технологи дамжуулах төвүүд

Бусад

2

Инновацыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай нөхцөлийг бүрдүүлэгч оролцогч талууд

4

Санхүүгийн нөөцийн үйлчилгээний бүлэг

Хөрөнгө оруулалтын сангууд (Тусгай сан, Венч сан, Анжел)

Олон улсын болон дотоодын банк санхүүгийн байгууллага

Бусад

5

Суурь судалгааны үйлчилгээний бүлэг

Шинжлэх ухааны хүрээлэн

Лабораториуд

Бусад

6

Өгөгдөл, мэдээллийн нөөцийн үйлчилгээний бүлэг

Оюуны өмчийн газар

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Үндэсний статистикийн хороо

Бусад

7

Хүний нөөцийн үйлчилгээний бүлэг

Их дээд сургууль, коллеж

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

Бусад

8

Дэд бүтцийн үйлчилгээний бүлэг

Эрчим хүчний яам

Барилга, хот байгуулалтын яам

Зам тээвэр хөгжлийн яам

Бусад

9

Тогтолцооны оношилгооны үйлчилгээний бүлэг

Өгөгдөл мэдээлэлд тулгуурлан оношилгоо хийдэг төрөөс хараат бус байгууллага

10

Байгаль орчны хяналт, үнэлгээний үйлчилгээний бүлэг

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам 

Бусад

11

Хууль эрх зүйн үйлчилгээний бүлэг

Бүх шатны шүүх, прокурор, хуулийн фирм

Бусад

12

Эдийн засгийн орчин бүрдүүлэх үйлчилгээний бүлэг

Хөрөнгийн бирж

Татварын ерөнхий газар

Санхүүгийн зохицуулах хороо

Монгол банк

Үндэсний аудитын газар

Бусад

13

Тааламжтай гадаад харилцааны орчин бүрдүүлэх бүлэг

Гадаад харилцааны яам

Монгол улсаас гадаадад улсад суугаа Консулын газар

Бусад

14

Инновацын соёлыг түгээх, соён гэгээрүүлэх үйлчилгээний бүлэг

Мэргэжлийн холбоод

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

Төрийн бус байгууллагууд

Бусад

15

Технологийн үйлчилгээний бүлэг

Менежментийн байгууллага

Технологи хөгжүүлэлтийн байгууллага

Шинжлэх ухааны парк

Бусад

3

Тогтолцооны үйл ажиллагааг манлайлах үүрэгтэй оролцогч тал

16

Тогтолцооны үйл ажиллагааны зорилго, стратегийг тодорхойлох бүлэг

УИХ

17

Зохицуулах үүрэгтэй оролцогч талууд

ЗГ

Эдийн засаг хөгжлийн яам

18

Уялдуулах үүрэгтэй оролцогч талууд

Ерөнхийлөгч

Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга

БШУЯ

Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам

Сангийн яам

Улс төрийн нам

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн