Буцах

“Хүний эрхийн заалтуудад тайлбар боловсруулах нь” судалгаа

Хууль зүй

Монгол улсын үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлэгт тодорхойлсон иргэний эрх, эрх чөлөөний тухай заалтуудыг нэгдмэл утгаар ойлгож хэрэглэхэд шаардлагатай тайлбаруудыг системчилсэн танин мэдэхүйн аргуудыг ашиглан боловсруулах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс-той хамтарсан судалгааг 2023 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс эхлэх гүйцэтгэж байна.

0

Судлаачид Монгол улсын үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлэгт тусгагдсан 152 нэр үгийг тодорхойлж дуссан бөгөөд одоогоор тус бүлгийн үйл үгийг тодорхойлохоор ажиллаж байна.

0

Энэхүү хэлэлцүүлгээр судалгааны багаар хэлэлцүүлж санал нэгдсэн хувилбарт олон нийтээс санал авах ажлыг зохион байгуулж байна. Та бүхэнд доорх хүснэгтэд тодорхойлсон ойлголтын тодорхойлолттой танилцаж бидэнд санал, хүсэлтээ хуваалцана уу.

0

Баярлалаа.

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн