Буцах

Инновацыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмждэг үндэсний тогтолцооны нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэхэд оролцогч талуудын хүртэх үр шим

Нийгэм

Залуу судлаачдыг дэмжих сан ТББ, Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яам, ТУС Солюшн ХХК, Сократус Студио ХХК, Залуу Бизнес Эрхлэгчдийн Зөвлөл ТББ-тай хамтран гүйцэтгэж буй "Инновацыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмждэг үндэсний тогтолцооны жишиг загвар боловсруулах нь" судалгааны багийн боловсруулсан шийдлүүдээс танилцуулж байна. Та бүхэн танилцаад шийдэл тус бүр дээр саналаа өгөөрэй. 

0

Инновацыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмждэг үндэсний тогтолцооны нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэхэд оролцогч талуудын хүртэх үр шим:

0

Оролцогч талууд

Үндсэн хуулийн заалтууд

Тухайн оролцогч талын хүртэх үр шим

Нийгэмд бүтээх үнэ цэн
 

1 

Инновацыг бүтээх үндсэн оролцогч талууд

  

16 дугаар зүйлийн 8

 

1.  Инновацын үйл ажиллагаанд оролцсоноор ашиг, орлого нэмэгдэнэ.

2. Инновацын үйл ажиллагаанд  оролцоход шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар  дээшилнэ.

3. Инновацын үйл ажиллагаанд оролцсоноор өөрийгөө бусдаар хүлээн зөвшөөрүүлнэ.

1. Инновацын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэснээр нөөц хэмнэгдэнэ.

2.   Оюуны бүтээлийн тоо өснө.

3.    Амьдралын чанар сайжирна.

4. Инновацын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэснээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нөхцөл сайжирна.

5. Нийгмийн өмнө тулгарч буй асуудлуудыг шийдэх шийдлүүд сайжирна.

6. Инновацын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулна.

7.  Инновацыг бүтээгч оролцогч талуудын тоо өссөнөөр төсвийн зарлага хэмнэгдэж, орлого нэмэгдэнэ. 

16 дугаар зүйлийн 3

1.  Инновацын үйл ажиллагаанд оролцсоноор хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгөтэй болно.

2.  Инновацын үйл ажиллагаанд оролцсоноор ашиг, орлого нэмэгдэнэ.

3.  Инновацын үйл ажиллагаанд оролцсоноор бий болсон оюуны өмчийн эрхээ өв залгамжлуулна.

4.   Инновацын үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын тоо нэмэгдэнэ.

1. Инновацын үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагын тоо нэмэгдэнэ.

2.  Оюуны өмчийг үнэлэх үнэлэмж нэмэгдэнэ.

3. Инновацын үйл ажиллагааг зохицуулах эрх зүйн орчин сайжирна.

4.   Хөдөлмөр эрхлэлтийн тоо өснө.

 

16 дугаар зүйлийн 4

1. Инновацын үйл ажиллагаанд оролцсоноор хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдэнэ.

2.   Хувийн аж ахуйдаа инновац нэвтрүүлсэнээр ашиг, орлого нэмэгдэнэ. 

1.     Оюуны өмчийг үнэлэх үнэлэмж нэмэгдэнэ.

 

2. Инновацын үйл ажиллагааг зохицуулах эрх зүйн орчин сайжирна.

 

 

 

2

 

Инновацыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай нөхцөлийг бүрдүүлэгч оролцогч тал

 

 

 

  

16 дугаар зүйлийн 8, 3, 4

 

1. Инновацын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудад оюуны өмчийн эрхээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай үйлчилгээг үзүүлснээр өрсөлдөхүйц цалин, урамшуулал хүртэнэ.

2.   Инновацын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудад шаардлагатай үйлчилгээг үзүүлснээр мэргэжлийн ур чадвар дээшилнэ.

3.     Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд шаардлагатай орчин, нөхцлийг бүрдүүлсэнээр бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөнө

1. Бусад оролцогч талууд инновацын үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай үйлчилгээг тасралтгүй, шуурхай, хүртээмжтэй авдаг болно.

2. Инновацын үйл ажиллагааг эрхлэхэд шаардлагатай үйлчилгээг шуурхай, хүртээмжтэй авдаг тогтолцоо бүрдэнэ.

3.  Инновацын үйл ажиллагааг эрхлэхэд шаардлагатай санхүү, мэдлэгийн нөөц бүрдэнэ.

4.  Бусад оролцогч талууд инновацын үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай үйлчилгээг тасралтгүй, шуурхай, хүртээмжтэй авдаг болно.

 

3

 

Тогтолцооны үйл ажиллагааг манлайлах үүрэгтэй оролцогч тал 

16 дугаар зүйлийн 8, 3, 4

1. Инновацын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудад оюуны өмчийн эрхээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай үйлчилгээг үзүүлснээр өрсөлдөхүйц цалин, урамшуулал хүртэнэ.

2. Инновацын үйл ажиллагаанд оролцогч талуудад шаардлагатай үйлчилгээг үзүүлснээр мэргэжлийн ур чадвар дээшилнэ.

3. "Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд шаардлагатай орчин, нөхцлийг бүрдүүлсэнээр бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөнө.

1.   Инновацын үйл ажиллагаанд оролцож буй оролцогч талуудын эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгаа хангагдана.

0

Мэдэгдэх

3

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

loooooool https://mongolforum.mn/forum/397970/

2022/04/29

loooool <a href="https://mongolforum.mn/forum/397970/">link text</a>

2022/04/29

looooooooool [url=https://mongolforum.mn/forum/397970/]loool[/url]

2022/04/29

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн