Буцах

Модны хөвөн харшил үүсгэдэг үү?

Нийгэм

Зун, хаврын улиралд хүмүүсийн бухамдлыг төрүүлдэг нэг сэдэв бол яах аргагүй модны хөвөн юм. Тэгвэл 

0

Модны цагаан хөвөн гэж яг юу вэ? 

0

Улаанбаатар хотын есөн дүүргийн хэмжээнд  13,956 ширхэг улиас мод байдаг ба тэдгээрийн 50 хувь нь эм улиас. Модны цагаан хөвөн буюу унгарил зөвхөн эм улиаснаас гардаг буюу улиас модны үр юм. 1950-1960 оны үед Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ЗХУ-аас "Сибирийн Улиасыг" их хэмжээгээр тарьсан байдаг ба улиас нь арчилгаа бага шаарддаг, эрс тэс уур амьсгалд тэсвэртэй модлог ургамал юм. 

0

Модны цагаан хөвөн харшил үүсгэдэг үү?

0

Ургамлын харшлаар өвчилсөн хүмүүсийн 99.8 хувь нь шарилжнаас, тоос тоосонцорын харшилтай байдаг. Харин улиас модны унгарил нь ямар нэгэн харшил үүсгэх магадлал маш бага бөгөөд статистик судалгаанд 0,02 хувь болохыг батласан байдаг байна. 

0

Улиасны цагаан хөвөнг яах нь зүйтэй ьэ? 

0

Улиас модны цагаан хөвөнг шатаалгүйгээр, хөрсөнд булснаар өөрөө ургаж, улсын ногоон байгууламж өнгө нэмэх боломжтой. 

0

Хаана тарих вэ? 

0

Улиас мод нь хэдийгээр арчилгаа бага шаарддаг ч хотын байгууламжинд тарихад тохиромжгүй буюу хөрсөө хавж ургадаг учир байшин барилгатай ойролцоо тарих хэрэггүй. Харин хотоос зайдуу, уул хаданд тарих нь зүйтэй юм. 

0

Эх дэлхийгээ хайрлая. 

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн